Subsidieregeling aanjaagbudget culturele sector

Geldend van 09-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling aanjaagbudget culturele sector

Het college besluit om:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde subsidieregeling voor het aanjaagbudget culturele sector.

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550001 Aanjaagbudget culturele sector

Activiteiten

 • 1.

  Het organiseren van een culturele activiteit of dekking voor extra kosten door coronamaatregelen bij culturele activiteiten.

Aanvrager

 • a)

  Culturele partijen in de gemeente Hattem

 • b)

  Partijen die een culturele activiteit in Hattem willen organiseren

Subsidieplafond

€ 15.000,--

Maximaal €1.500,-- per aanvraag (zie ook de criteria).

Verdeling subsidieplafond

Criteria

 • 1.

  De activiteit vindt plaats in Hattem.

 • 2.

  De activiteit is toegankelijk voor een breed publiek.

 • 3.

  De activiteit vindt plaats in 2021 of de eerste helft van 2022.

 • 4.

  Ook organisatoren van bestaande activiteiten kunnen een aanvraag doen uit het aanjaagbudget.

 • 5.

  Alle partijen uit de culturele sector in Hattem of partijen die een culturele activiteit willen organiseren in Hattem kunnen een aanvraag doen.

 • 6.

  Een partij krijgt maximaal een bedrag van €1.500.

 • 7.

  De organisator kan aantonen waar het budget voor gebruikt wordt.

 • 8.

  Een partij kan maar één keer een aanvraag doen uit dit budget.

 • 9.

  De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 10.

  Maximaal 4 weken voordat de activiteit plaats vindt, moet de aanvraag gedaan zijn.

 • 11.

  De indiener dient in alle gevallen rekening te houden met de dan geldende coronamaatregelen.

Aanvullende voorwaarden

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier subsidie aanjaagbudget een nadere toelichting op de activiteiten middels een activiteitenplan is in dit kader niet vereist.

  www.hattem.nl/aanjaagbudget 

Ondertekening