Ondermandaatregeling team Dienstverlening en Informatisering

Geldend van 04-09-2021 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatregeling team Dienstverlening en Informatisering

Nijverdal, 31-8-2021 Nr. 2021-022417

De manager team Dienstverlening & Informatisering;

gelet op de mandaatregeling burgemeester en wethouders 2021, nr. 2021-007735, en de mandaatregeling burgemeester 2021, nr. 2021-007736;

b e s l u i t :

I. ondermandaat te verlenen aan de hierna genoemde functionarissen (kolom I) tot het aangaan van de daarbij vermelde overeenkomsten (kolom II) en tot het daarbij vermelde bedrag (kolom III) met de bevoegdheid deze overeenkomsten te ondertekenen, een en ander onder de voorwaarden van de besluiten van 23 maart 2021, nrs. 2021-007735 en 2021-007736;

Functionaris

Aard van de bevoegdheid

Maximaal bedrag

Coördinator C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten voor het team Dienstverlening en Informatisering

€ 75.000,--

Coördinator B

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten voor het onderdeel Publiekszaken, Burgerzaken en DIV

€ 50.000,--

Beleidsmedewerker C

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten voor het onderdeel Communicatie

€ 10.000,--

II. dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

III. dit besluit kan worden aangehaald als ondermandaatregeling team Dienstverlening en Informatisering.

Ondertekening

manager team Dienstverlening en Informatisering,