Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Geldend van 01-09-2021 t/m 30-06-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld;

besluit:

vast te stellen het Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

ARTIKEL

KOSTENSOORT

BEDRAG

Artikel 13

Woninginrichting

Onzelfstandige woonruimte

Zelfstandige woonruimte

- alleenstaande

- gehuwden

- per kind

Maximaal:

€ 600,-

€ 2.400,-

€ 3.000,-

+ € 350,-

Artikel 14

Opknapkosten

eerste kamer

iedere extra kamer (tot max. 5 kamers)

vloerbedekking per m²

Maximaal:

€ 208,-

+ € 55,-

€ 10,- / totaal € 750,-

Artikel 15

Verhuiskosten

alleenstaande

gehuwden

gehuwden met kind(eren)

Maximaal:

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

Artikel 16

Baby-uitzet

Maximaal:

€ 500,-

Artikel 17

Chronisch zieken en gehandicapten

bewassing en kledingslijtage

stookkosten

Per maand:

€ 45,-

€ 40,-

Artikel 19

Reiskosten

bij geen gebruik Openbaar Vervoer

Per kilometer:

€ 0,19

Artikel 20

Uitvaartkosten

Maximaal:

€ 3.500,-

Artikel 24

Overbruggingsuitkering

per persoon/gezinslid

Per dag:

€ 6,50

Artikel 25

Collectieve zorgverzekering

Garant Verzorgd 1

Garant Verzorgd 2

Garant Verzorgd 3

Per maand:

€ 20,-

€ 20,-

€ 50,-

Artikel 28

Computer

laptop/desktop en printer

Maximaal:

€ 500,-

Artikel 29

Schoolkostenregeling

basisonderwijs

eerste jaar middelbaar onderwijs

na eerste jaar middelbaar onderwijs

mbo BOL

Per schooljaar

€ 50,-

€ 200,-

€ 125,-

€ 125,-

Artikel 31

Cultuur en sport

Sport anders dan fitness, per verenigingsjaar

Fitness per (verenigings)jaar

Culturele activiteiten per (verenigings)jaar

Vergoeding voor attributen

Maximaal:

€ 350,-

€ 215,-

€ 600,-

Per jaar:

€ 50,-

Het Normenblad treedt in werking op 1 september 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 13 juli 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester