Instructie voor medewerker leerplicht gemeente Beesel 2021

Geldend van 08-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instructie voor medewerker leerplicht gemeente Beesel 2021
Citeertitel Instructie voor de medewerker leerplicht van gemeente Beesel 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16, vierde lid, van de Leerplichtwet 1969
  2. Overgangswet W.V.O.
  3. Wet educatie en beroepsonderwijs
  4. Wet op de expertisecentra
  5. artikel 17 van de Leerplichtwet 1969

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Instructie voor de medewerker leerplicht gemeente Beesel 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2021 nieuwe regeling

20-07-2021

gmb-2021-287911

Onbekend.