Aanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau

Geldend van 14-08-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat een hoofdstembureau wordt aangewezen en hiermee ook het centraal stembureau;

gelet op artikel E7, E8 en E11 van de Kieswet;

gelezen de verplichting vanuit de Kieswet tot een hoofd- en centraal stembureau voor de duur van 4 kalenderjaren voor het kiezen van de leden van de gemeenteraad;

b e s l u i t

 • 1.

  aan te wijzen als (plaatsvervangende) leden van het hoofdstembureau

  • -

   Henk Hellegers voorzitter;

  • -

   Marnix Bakermans lid en plaatsvervangend voorzitter;

  • -

   Mariko van Ojen lid;

  • -

   Marcel Hulleman lid;

  • -

   Angeliek Manders lid;

  • -

   Rob van der Velde plaatsvervangend lid;

  • -

   Bea Roos plaatsvervangend lid;

  • -

   Anke Godschalk plaatsvervangend lid;

  • -

   Marloes Bouwman plaatsvervangend lid;

 • 2.

  ontslag te verlenen aan de (plaatsvervangend) leden van het hoofdstembureau:

  leden vorig centraal stembureau.

 • 3.

  dit besluit openbaar te maken.

 • 4.

  deze aan te wijzen voor een periode van 4 kalenderjaren.

Ondertekening

Uden, 3 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Uden

de interim secretaris

R.S.M. Heintjes

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers