Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening Stein 2021

Geldend van 18-08-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Stein 2021
Citeertitel Erfgoedverordening Stein 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2021 01-01-2024 Nieuwe regeling

22-07-2021

gmb-2021-270387

Onbekend.