Regeling vervallen per 14-07-2022

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2021

Geldend van 10-08-2021 t/m 13-07-2022

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-051960

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 160, eerste lid onder f, artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 8:24, eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen en het Mandaatbesluit van de gemeente Amstelveen 2020;

overwegende

dat de thans geldende doorlopende procesmachtiging/procesmandaat vanwege mutaties in het personeelsbestand geactualiseerd dient te worden en dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hiertoe een besluit dienen te nemen, opdat degenen die deze bestuursorganen in rechterlijke procedures vertegenwoordigen tijdig over een geldende procesmachtging/procesmandaat beschikken;

besluiten vast te stellen de:

Procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2021

Artikel 1 Namenlijst

Burgemeester en wethouders en de burgemeester verlenen aan de navolgende personen een algemene machtiging om hen in rechte te vertegenwoordigen in procedures van beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen bij de Rechtbank, Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • de heer N.J. Altorf;

 • mevrouw mr. E. Bakker;

 • de heer M. Bart de Jonge;

 • de heer P. Bijleveld;

 • mevrouw mr. R.R. Bisoen;

 • mevrouw S. van Bommel;

 • de heer S. Boulakhrif;

 • de heer mr. K. Bounaanaa;

 • mevrouw M. Brasser;

 • mevrouw mr. C.A.K. Denneboom;

 • mevrouw mr. Y.A.M. Dingemans;

 • mevrouw N. Eeisaten;

 • de heer mr. J.P. Foppe;

 • de heer P. Geurts;

 • mevrouw N. Hardeveld;

 • de heer ing. M. Heeringa;

 • de heer mr. O. Hoonhout;

 • de heer mr. F. IJsselmuiden;

 • mevrouw M. Janknecht;

 • mevrouw P. Kegge;

 • mevrouw P. Klein Leunk;

 • de heer J.J. Koch;

 • de heer drs. M.P. Koekenbier;

 • de heer T. Kok;

 • de heer mr. drs. G.A.A. Koppenaal;

 • de heer mr. J. van der Kroft;

 • de heer L. van der Leij;

 • mevrouw mr. M.J.P. van Lent;

 • mevrouw N. Lindeman;

 • de heer ing. R. Luijendijk;

 • mevrouw S.C. Mantel;

 • de heer B. Meskers;

 • de heer Y. de Meijere

 • de heer mr. R. Meyer;

 • mevrouw A.A. Naber;

 • mevrouw mr. M. van Nassou;

 • mevrouw L. Offerman;

 • de heer D. Oosterbeek

 • de heer R. Oosterhof;

 • de heer mr. A.C.R. Oudendijk;

 • de heer E. Paap;

 • de heer C. Riechelman;

 • mevrouw S. Romijn;

 • mevrouw E.H.J. de Rooij;

 • mevrouw drs. L. Schouten;

 • de heer B. Schmidt;

 • mevrouw mr. N. Slavov;

 • de heer mr. C. van Splunder;

 • mevrouw M.A. Somsen;

 • mevrouw P. Speijer;

 • mevrouw G. Stienen;

 • mevrouw I. Termond

 • de heer F. van Tilburg;

 • mevrouw P.C. Vermond;

 • mevrouw mr. R. van Voorst;

 • mevrouw A. Wilschut;

 • mevrouw J.M. Witteman;

 • mevrouw mr. C.D. van Zuilen.

Artikel 2 Intrekking van de oude procesmachtiging/procesmandaat

De op 11 februari 2020 afgegeven doorlopende procesmachtiging/procesmandaat wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het elektronisch

gemeenteblad.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer,

namens dezen,

H. Schekermans

Hoofd Services

Aldus vastgesteld op 15 juli 2021.

Burgemeester van Aalsmeer,

namens deze,

H. Schekermans

Hoofd Services