Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Geldend van 14-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-48517

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.81 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2021 14-07-2021 Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

13-07-2021

gmb-2021-273598

Onbekend.
14-07-2021 14-07-2021 14-07-2021 Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

13-07-2021

gmb-2021-268716

Onbekend.