Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021

13-07-2021

gmb-2021-268444

Onbekend.