Schadevergoedingsregeling gebouwschade door peilbeheer Wetterskip Fryslân

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Schadevergoedingsregeling gebouwschade door peilbeheer Wetterskip Fryslân
Citeertitel Schadevergoedingsregeling gebouwschade door peilbeheer
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Schadevergoedingsregeling gebouwschade door peilbeheer
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging bestaande regeling

04-10-2022

wsb-2023-16048

Onbekend.
07-07-2022 01-01-2024 bestaand beleid

28-06-2022

wsb-2022-7818

Onbekend.
25-04-2006 07-07-2022 nieuwe regeling

25-04-2006

wsb-2021-9668

Onbekend.