Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent informatiebeheer (Beheerregeling informatiebeheer gemeente Harderwijk 2021)

Geldend van 03-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent informatiebeheer (Beheerregeling informatiebeheer gemeente Harderwijk 2021)
Citeertitel Beheerregeling informatiebeheer gemeente Harderwijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659632

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2021 nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-254687

02430000068312/02430000212781