Regeling vervallen per 12-01-2022

Besluit hardheidsclausule IOV Sonniuswijk 60, Son

Geldend van 20-07-2021 t/m 11-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit hardheidsclausule IOV Sonniuswijk 60, Son
Citeertitel Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule IOV voor de locatie Sonniuswijk 60 te Son
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule IOV voor de locatie Sonniuswijk 60 te Son
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2021 12-01-2022 Hardheidsclausule IOV Sonniuswijk 60, Son

05-07-2021

prb-2021-6293

C2266050/ 4909450