Regeling vervallen per 04-02-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent de voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning (Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Baarle-Nassau)

Geldend van 23-07-2021 t/m 03-02-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarle-Nassau
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau houdende regels omtrent de voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning (Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Baarle-Nassau)
Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Baarle-Nassau 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2021 01-07-2021 04-02-2022 Nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-243034

Onbekend.