Regeling vervallen per 01-03-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het instellen van warenmarkten

Geldend van 23-07-2021 t/m 29-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het instellen van warenmarkten
Citeertitel Collegebesluit tot het instellen van warenmarkten Westland 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-44534 exb-2021-44535 exb-2021-44536 exb-2021-44537 exb-2021-44538

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR57681

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit tot het instellen van warenmarkten 2014 d.d. 15 april 2014 en het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels voor de opstelling warenmarkt Naaldwijk zomer- en een wintervariant d.d. 11 april 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2021 01-03-2024 nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-242155

21-0215591