Criteria aanwijzing eenmalige buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Geldend van 22-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Criteria aanwijzing eenmalige buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

besluiten vast te stellen:

criteria aanwijzing eenmalige buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand uit een andere gemeente dient te voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • 1.

  De persoon is benoemd of aangewezen en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een gemeente in Nederland;

 • 2.

  De persoon heeft aantoonbare ervaring met het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en / of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • 3.

  Aanwijzing van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is alleen mogelijk bij ceremoniële voltrekkingen.

Alvorens tot aanwijzing wordt overgegaan, overlegt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige voltrekking de volgende vereiste stukken:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aan te wijzen persoon.

 • Een kopie van het benoemings- of aanwijzingsbesluit van de gemeente waar hij/zij werkzaam is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat hij/zij aantoonbare ervaring heeft met het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en / of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • Een afschrift van de beëdiging bij de rechtbank. Let op: de beëdiging is verlopen als u niet meer in dienst bent bij de gemeente als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand.

 • Een verzoek van het bruidspaar.

 • Een verzoek van de ambtenaar voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand die eerder een huwelijk heeft voltrokken maar niet in dienst is van een gemeente dient te voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • De persoon is benoemd of aangewezen en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een gemeente in Nederland;

 • De persoon heeft aantoonbare ervaring met het voltrekken van huwelijken en/of het registreren van partnerschappen;

 • Aanwijzing van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is alleen mogelijk bij ceremoniële voltrekkingen.

Het bureau van de burgerlijke stand maakt een afspraak bij de rechtbank voor de beëdiging.

Alvorens tot aanwijzing wordt overgegaan, overlegt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige voltrekking de volgende vereiste stukken:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aan te wijzen persoon.

 • Een kopie van het benoemings- of aanwijzingsbesluit.

 • Een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat hij/zij aantoonbare ervaring heeft met het voltrekken van huwelijken en/of het registreren van partnerschappen.

 • Een afschrift van de beëdiging bij de rechtbank.

 • Een verzoek van het bruidspaar.

 • Een verzoek van de ambtenaar voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

De aan te wijzen persoon ontvangt van de gemeente Woensdrecht geen vergoeding.

Het besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 13 juli 2021,

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen