Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie gemeente Hulst 2021

Geldend van 02-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie gemeente Hulst 2021
Citeertitel Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie Gemeente Hulst 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642454/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsrecht is opgenomen in art. 4.3 Overgangs- en slotbepalingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2021 Nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-236511

Onbekend.