Verordening openbare orde en veiligheid

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Simpelveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening openbare orde en veiligheid
Citeertitel Verordening openbare orde en veiligheid 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 156 van de Gemeentewet
 10. artikel 172 van de Gemeentewet
 11. artikel 174 van de Gemeentewet
 12. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 13. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 14. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 15. artikel 30c, eerste lid, van de Wet op de kansspelen
 16. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 17. artikel 2 van de Winkeltijdenwet
 18. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 19. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 20. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 21. Besluit wegslepen van voertuigen
 22. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 23. artikel 4 van de Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1.1, 5.24, 5.42, 5.47, 7.7, 8.16, 8.22, 8.23, 10.2

08-07-2021

gmb-2023-511659

Onbekend.
27-07-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

08-07-2021

gmb-2021-235160

Onbekend.