Criteria aanwijzen trouwlocatie

Geldend van 20-07-2021 t/m heden

Intitulé

Criteria aanwijzen trouwlocatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

gelet op het bepaalde in artikel 63 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand,

besluiten vast te stellen:

Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie

 • 1.

  Het paar moet een verzoek indienen voor het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie.

  Het verzoek moet voorzien zijn van schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie.

 • 2.

  Betreft het verzoek een locatie in de open lucht, dan dient er een geschikt overdekt bouwwerk op de locatie aanwezig te zijn als uitwijklocatie voor slechte weersomstandigheden.

 • 3.

  De locatie moet op de dag van de voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn.

 • 4.

  De openbaarheid moet zijn gewaarborgd.

 • 5.

  De locatie moet representatief zijn (moet cachet geven aan een voltrekking) en mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • 6.

  De locatie moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • 7.

  De verzoeker tot de aanwijzing van de trouwlocatie en de rechthebbende van de trouwlocatie dienen de gemeente te vrijwaren voor schadeclaims, welke voortvloeien uit een voltrekking op de trouwlocatie.

 • 8.

  De locatie moet een afzonderlijke afsluitbare voorbereidingsruimte beschikbaar hebben voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 9.

  De bezittingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moeten veilig en afgesloten bewaard worden.

 • 10.

  De locatie moet op het moment van de plechtigheid naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de aanwezigheid van een tafel en stoelen, voldoende verlichting en verwarming van de ruimte, voldoende sanitaire voorzieningen, aanwezigheid van een adequate geluidsinstallatie en microfoon.

 • 11.

  Bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het paar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen.

 • 12.

  De locatie voldoet aan de eisen van brandveiligheid en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, meldingen of ontheffingen.

 • 13.

  Toetsing vindt plaats door een ambtenaar van het bureau burgerlijke stand.

Criteria aanwijzen vaste trouwlocatie

 • 1.

  De aanvraag moet voorzien zijn van schriftelijk toestemming van de eigenaar.

 • 2.

  Betreft het verzoek een locatie in de open lucht, dan dient er een geschikt overdekt bouwwerk op de locatie aanwezig te zijn als uitwijklocatie voor slechte weersomstandigheden.

 • 3.

  De locatie moet op de dag van de voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn.

 • 4.

  De openbaarheid moet zijn gewaarborgd.

 • 5.

  De locatie moet representatief zijn (moet cachet geven aan een voltrekking) en mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • 6.

  De locatie moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • 7.

  De verzoeker tot de aanwijzing van de trouwlocatie en de rechthebbende van de trouwlocatie dienen de gemeente te vrijwaren voor schadeclaims, welke voortvloeien uit een voltrekking op de trouwlocatie.

 • 8.

  De locatie moet een afzonderlijke voorbereidingsruimte beschikbaar hebben voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 9.

  De bezittingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moeten veilig en afgesloten bewaard worden.

 • 10.

  De locatie moet op het moment van de plechtigheid naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de aanwezigheid van een tafel en stoelen, voldoende verlichting en verwarming van de ruimte, voldoende sanitaire voorzieningen, aanwezigheid van een adequate geluidsinstallatie en microfoon.

 • 11.

  Bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het paar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen.

 • 12.

  De locatie voldoet aan de eisen van brandveiligheid en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, meldingen of ontheffingen.

 • 13.

  Toetsing vindt plaats door een ambtenaar van het bureau burgerlijke stand.

Als blijkt dat aan bovenstaande criteria niet meer wordt voldaan, dan kan de aanwijzing worden ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 13 juli 2021

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen