Spelregels invoering betaald parkeren 2021

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Spelregels invoering betaald parkeren 2021
Citeertitel Spelregels invoering betaald parkeren voor de gemeente Nijmegen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-42761

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 Vervangende regeling

13-07-2021

gmb-2021-230893

Collegebesluit d.d. 13 juli 2021, nr. 4.23