Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2022)
Citeertitel Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-229674

Onbekend.