Verordening voor de Rondetafelgesprekken van de raad van de gemeente Druten 2021

Geldend van 18-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voor de Rondetafelgesprekken van de raad van de gemeente Druten 2021
Citeertitel Verordening voor de Rondetafelgesprekken van de raad van de gemeente Druten 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van de Gemeentewet
  2. artikel 82 van de Gemeentewet
  3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Druten 2020
  4. artikel 147 van de Gemeentewet
  5. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 22-09-2022 artikel 4

22-09-2022

gmb-2022-461104

Z/22/089532
15-07-2021 18-10-2022 Nieuwe regeling

23-06-2021

gmb-2021-228369

Onbekend.