Regeling vervallen per 11-11-2023

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent giften en schadevergoedingen Werk en Inkomen Lekstroom (Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021)

Geldend van 15-07-2021 t/m 10-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent giften en schadevergoedingen Werk en Inkomen Lekstroom (Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021)
Citeertitel Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp giften, schadevergoeding, vrijlating
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2021 11-11-2023 Nieuwe regeling

12-07-2021

bgr-2021-623

Onbekend.