Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 13-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Citeertitel Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

07-07-2021

bgr-2021-613

Onbekend.