Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021 met kenmerk PZH-2021-771074622 houdende regels omtrent verlenging van de Natura 2000-beheerplannen Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021 met kenmerk PZH-2021-771074622 houdende regels omtrent verlenging van de Natura 2000-beheerplannen Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Overwegende dat;

 • De Natura 2000 beheerplannen als volgt door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn vastgesteld:

  • o

   Nieuwkoopse Plassen & De Haeck op 1 juli 2015;

  • o

   Duinen Goeree & Kwade Hoek op 27 juli 2015;

  • o

   Donkse Laagten op 1 november 2015;

  • o

   Boezems Kinderdijk op 9 november 2015.;

 • Het Natura 2000 beheerplan een looptijd heeft van zes jaar;

 • Artikel 2.3 Wet Natuurbescherming de mogelijkheid biedt het beheerplan eenmalig met maximaal zes jaar te verlengen;

 • Diverse ontwikkelingen gaande zijn, waaronder de gebiedsgerichte aanpak stikstof, natuurdoelanalyses en het programma natuur;

 • Er meer tijd nodig is om de voornoemde processen af te ronden en de uitkomsten daarvan in de beheerplannen te implementeren;

 • Gedeputeerde Staten niet met de maximale periode willen verlengen, maar zo snel mogelijk nieuwe beheerplannen wil vaststellen.

Gelet op artikel 2.3 Wet Natuurbescherming;

Besluiten:

Tot verlenging van de Natura 2000-beheerplannen Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck met vier jaar dan wel - in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld- tot die datum.

Ondertekening

Den Haag, 20 april 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter