Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters
Citeertitel Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2021 Verbod op reclame in aangewezen gebieden

29-06-2021

gmb-2021-222816

Onbekend.