Subsidieplafond Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Geldend van 14-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 15 van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022;

BESLUITEN:

vast te stellen het subsidieplafond van € 1.000.000,-- voor de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022 voor het jaar 2021 en 2022.

Dit besluit treedt in werking op 14 juli 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 4.1/2021001183

Uitgegeven: 8 juli 2021

Ondertekening