Vaststelling bebouwde komgrenzen en onttrekking van weggedeelten aan de openbaarheid

Geldend van 09-07-2021 t/m heden

Intitulé

Vaststelling bebouwde komgrenzen en onttrekking van weggedeelten aan de openbaarheid

Donderdag 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen nieuwe bebouwde komgrenzen vastgesteld. Daarnaast is een aantal gedeelten van wegen aan de openbaarheid onttrokken.

Bebouwde komgrenzen

De nieuwe bebouwde komgrenzen omsluiten de nieuwbouwlocatie Elzenbos in Brummen en Lombok-zuid in Eerbeek. Op de Harderwijkerweg in Eerbeek wordt de grens verschoven naar de door de Provincie Gelderland aan te leggen middengeleider nabij huisnummer 21. Daarnaast is op een aantal plaatsen de grens een aantal meters verplaatst zodat deze overeenkomt met de locatie van de bebouwde kom borden.

Onttrekking weggedeelten aan de openbaarheid

De onderstaande weggedeelten worden aan de openbaarheid onttrokken

 • Het Wilgenpad vanaf de Arnhemsestraat tot en met de spoorlijn Zutphen-Arnhem.

 • De Oude Eerbeekseweg (wandelpad) tussen de Hammelerweg en de Eerbeekseweg

 • Westenborchpad vanaf de Bredenoordweg, via de onbewaakte spoorwegovergang tot aan de Bredenoordweg aan de andere kant van de spoorlijn.

Inzagetermijn

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken, waaronder de kaarten met de diverse locaties, ligt vanaf 09 juli 2021 tot en 20 augustus 2021, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). In verband met coronamaatregelen kunnen de documenten alleen op afspraak worden ingezien.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit worden gestuurd naar de gemeenteraad van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  redenen waarom u niet eens bent met het besluit.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. De rechtbank informeert u hierover.

Ondertekening