Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent het agenderingsrecht (Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021)

Geldend van 09-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent het agenderingsrecht (Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021)
Citeertitel Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 154 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2021 nieuwe regeling

01-06-2021

gmb-2021-215091

2021 – 022.2