Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over startersleningen (Verordening Starterslening Heemstede 2021)

Geldend van 06-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over startersleningen (Verordening Starterslening Heemstede 2021)
Citeertitel Verordening Starterslening Heemstede 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2021 01-07-2021 Nieuwe regeling

24-06-2021

gmb-2021-213533

791802