Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Heemstede 2021

Geldend van 06-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Heemstede 2021
Citeertitel Beleidsregels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Heemstede 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/17/kamerbrief-kwijtschelden-publieke-schulden/kamerbrief-kwijtschelden-publieke-schulden.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2021 01-07-2021 Nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-213428

858562