1e financiële rapportage 2021

Geldend van 06-07-2021 t/m heden

Intitulé

1e financiële rapportage 2021

De raad van de gemeente Best;

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en de Financiële verordening 2020 artikel 5 lid 4 en 5 en artikel 7 lid 1a

besluit

 • 1.

  kennis te nemen van de actuele financiële foto en de actuele ontwikkeling van Covid-19 gerelateerde budgetten;

 • 2.

  tot het vaststellen van de 3e en 4e begrotingswijziging 2021, volgens bijlagen BL21-07678 en BL21- 07679.

 • 3.
  • a.

   vaststellen van een tariefswijziging voor terrassen (artikel 3.1.1. en 3.1.1.2) in de ‘Verordening precariobelasting 2020’ naar € nihil.

  • b.

   vaststellen om geen precariobelasting te heffen over het belastingjaar 2020 voor tenten/overkappingen die geplaatst zijn conform de “Regeling winterproof gebruik terrassen”

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 28-06-2021

Maaike Mesdag-Blom

raadsgriffier

Hans Ubachs

voorzitter