Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de fysieke leefomgeving (Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk)

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de fysieke leefomgeving (Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk)
Citeertitel Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 154 van de Gemeentewet
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
 5. artikel 160 van de Gemeentewet
 6. artikel 229 van de Gemeentewet
 7. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer
 8. artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer
 9. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
 10. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 11. artikel 8 van de Woningwet
 12. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 13. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
 14. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
 15. artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet
 16. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 17. artikel 8 van de Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt diverse andere regelingen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022 03-07-2021 01-01-2024 artikel 12.1.3

20-12-2022

gmb-2022-576384

22.079814
03-07-2021 30-12-2022 nieuwe regeling

15-06-2021

gmb-2021-210894

Onbekend.