Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de subsidie voor gevels in het centrumgebied van Borculo (Subsidieregeling gevelfonds centrumgebied Borculo)

Geldend van 03-07-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de subsidie voor gevels in het centrumgebied van Borculo (Subsidieregeling gevelfonds centrumgebied Borculo)
Citeertitel Subsidieregeling gevelfonds centrumgebied Borculo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-39783 exb-2021-39784

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR482179/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling loopt door tot het beschikbare subsidiebudget volledig is uitgegeven en vervalt uiterlijk op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2021 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-210471

Onbekend.