Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het parkeren van vergunninghouders

Geldend van 02-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het parkeren van vergunninghouders
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeren bestemd voor vergunninghouders Dutch Grand Prix 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR378471/3
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR649646/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2021 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-209308

2021/275500