Regeling vervallen per 31-01-2022

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp gemeenschappelijke regeling
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2021 31-01-2022 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio gooi en vechtstreek

30-06-2021

bgr-2021-560

Onbekend.