Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de vaststelling van het Privacybeleid Provincie Zeeland

Geldend van 02-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de vaststelling van het Privacybeleid Provincie Zeeland
Citeertitel Privacybeleid Provincie Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp
Eigen onderwerp Organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2021 Nieuwe regeling

29-06-2021

prb-2021-5146

67323