Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente Oss

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente Oss

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente Oss zoals opgenomen in de externe bijlage

Aldus besloten op 13 april 2021.

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

Ondertekening

De burgemeester van Oss,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans

Aldus besloten in zijn vergadering van 13 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

Drs. H. Mensink

De burgemeester,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans