Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022
Citeertitel Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR285104

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en daarmee komen voorgaande regelingen te vervallen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-201921

420491