1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten:

vast te stellen de:

1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.

Artikel I

Ondertekening

Artikel 8a wordt toegevoegd en gelezen als volgt:

Artikel 8a

1. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de deelneming in een werkgeversvereniging, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang.

2. Het besluit wordt niet eerder genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel II

Deze eerste wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze met toepassing van artikel 26, tweede lid, van de Wet bekend is gemaakt, met dien verstande dat deze in werking zal treden met ingang van 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

op 7 januari 2020,

De secretaris, C. Lenstra

De voorzitter, namens deze, de wethouder, M. Snoek

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op 14 januari 2020,

De secretaris, C.H.J. Brugman

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Nobel

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom op 18 februari 2020,

De secretaris, C. Baauw

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A. de Jong

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk op 21 januari 2020,

De secretaris, E. Loenen

De voorzitter, namens deze, de wethouder, H. Erol

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan op 9 juni 2020,

De secretaris, A. van den Assem

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Monen

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland op 9 juni 2020,

De secretaris, R. Kool

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Berkhout

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar op 14 januari 2020,

De secretaris, W. van Twuijver

De voorzitter, namens deze, de wethouder, P. Dijkman

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op 13 februari 2020,

De secretaris, M. Schroor

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A.J. van den Beld

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard op 11 februari 2020,

De secretaris, M.J. Diependaal

De voorzitter, namens deze, de wethouder, B. Fintelman

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk op 24 maart 2020,

De secretaris, E. Annaert

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Nieuwenhuizen

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 3 maart 2020,

De secretaris, R. Reus

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J.K. Visser

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest

op 17 februari 2020,

De secretaris, P. Schouten

De voorzitter, C.M. Beentjes

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum

op 25 februari 2020,

De secretaris, G.A. Suanet

7 januari 2020