Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen houdende regels omtrent het verstrekking van subsidie ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten (Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021)

Geldend van 25-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen houdende regels omtrent het verstrekking van subsidie ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten (Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021)
Citeertitel Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR348647

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2021 nieuwe regeling

18-05-2021

gmb-2021-200852

94764