Regeling vervallen per 01-11-2021

Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van camera's in de openbare ruimte op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021

Geldend van 29-06-2021 t/m 31-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van camera's in de openbare ruimte op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021
Citeertitel Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van camera's in de openbare ruimte op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR619093/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2021 01-11-2021 Nieuw besluit

22-06-2021

gmb-2021-200749

Onbekend.