Regeling vervallen per 31-12-2023

Aanwijzingsbesluit plaatsen elektrische bakfietsen gemeente Utrecht

Geldend van 24-06-2021 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 21-06-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen elektrische bakfietsen gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Gelet op artikel 5:14a lid 8 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, vergunningplicht commercieel aanbieden voertuigen;

gelet op artikel 5.1.2.19 van de Mandaatregeling B&W en burgemeester 2021 Gemeente Utrecht, op grond waarvan de senior programmamanager Mobiliteit mandaat heeft tot het nemen van dit aanwijzingsbesluit,

Overwegende dat

voorafgaand aan het instellen van de vergunningplicht al een concessie aan Cargaroo was verleend voor het commercieel aanbieden van elektrische bakfietsen op de openbare weg in de gemeente Utrecht tot 31 december 2022, eenmalig te verlengen tot 31 december 2023.

mede daarom bij het vaststellen van artikel 5:14a al is voorzien in de mogelijkheid om de plekken waar deze bakfietsen worden aangeboden uit te zonderen van de vergunningplicht.

dit aanwijzingsbesluit wordt beëindigd als de concessie eindigt.

Besluit vast te stellen

het Aanwijzingsbesluit plaatsen elektrische bakfietsen gemeente Utrecht, waarin wordt geregeld de.uitzondering op vergunningplicht voor aanbieden elektrische voertuigen als bedoeld in artikel 5:14a lid 8 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, vergunningplicht commercieel aanbieden voertuigen.

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1.

  Als plaatsen waar de vergunningplicht uit artikel 5:14a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 niet geldt voor elektrische bakfietsen die worden geplaatst op basis van een door de gemeente verleende concessie worden de volgende met een tegel gemarkeerde locaties aangewezen:

01 Wijk Utrecht- West:

 • Hoek Jan Pieterszoon Coenstraat/Van Diemenstraat to Jan Pieterszoon Coenstraat 16.

 • Stoep Hasebroekstraat naast paaltjes to Hasebroekstraat 42/44.

 • Hoek Heijermansstraat/Jaffastraat tussen paaltjes en boom naast Heijermansstraat 2.

 • Hoek Bakhuizen van Den Brinkstraat/Kneppelhoutstraat naast paaltjes to Bakhuizen van Den Brinkstraat 49.

 • Hoek H.J. Schimmelplein/ H.J. Schimmelstraat tussen bloembak en verkeersbord to H.J. Schimmelplein 38.

 • Op stoep ter hoogte van Molukkenstraat 67 naast plantenperk bij paal met straatnaambord.

 • Hoek Abel Tasmanstraat/ Daendelstraat op stoep naast fietsenrek zijde Abel Tasmanstraat 7C

 • Hoek Malakkastraat/Soendastraat op stoep zijde Malakkastraat 29

 • Hoek Abel Tasmanstraat/Pieter Bothstraat op stoep naast boompje zijde Abel Tasmanstraat 90

 • Hoek Johannes Camphuysstraat/2e Delistraat op stoep achter parkeervak zijkant woning Johannes Camhuysstraat 25

 • Hoek Van Imhoffstraat/Padangstraat op stoep achter parkeervak zijde Van Imhoffstraat 12

 • Op de verbreding van de stoep bij de verkeersdrempel ter hoogte van Balistraat 53

 • In de punt van de stoep op het kruispunt M.P. Lindostraat en Vosmaerstraat, tussen paaltje en verkeersbord

 • Hoek Aakplein/Barkasstraat op stoep einde strook met parkeervakken zijkant woning Aakplein 18

02 Wijk Utrecht- Noordwest:

 • Zijdenbalenstraat op stoep in verlengde van parkeerplaats ter hoogte van Zijdenbalenstraat 37.

 • To Jodocus van Lodensteinstraat 45 tussen paaltjes en boom.

 • Hoek Nicolaas Sopingiusstraat/Johannes van Andelstraat op stoep naast paaltjes zijkant woning Nicolaas Sopingiusstraat 9/9BIS.

 • Hoek Stephensonstraat/Wattlaan, op de verbreding van de stoep naast het speeltuintje, achter de strook parkeerplaatsen.

 • Hoek Sint-Winfridusstraat/Balderikstraat op stoep ter hoogte van Sint-Winfridusstraat 56.

 • Hoek Galvanistraat/Westinghousestraat aan de zijde van Galvanistraat 38.

 • Hoek Morelstraat/Nieuwlichtstraat zijkant woning Morelstraat 37 naast het plantsoentje.

 • Hoek Pippelingstraat/Meloenstraat, op de stoep langs de stoeprand bij verkeersbord zijde Pippelingstraat 1.

 • Hoek Kastanjestraat/Klimopstraat naast elektriciteitshuisje zijkant woning Kastanjestraat 98.

 • Hoek Aardbeistraat/Tomaatstraat ter hoogte woning Tomaatstraat 22.

 • Hoek Concordiastraat/2e Daalsedijk zijkant woning Concordiastraat 61.

 • Hoek Dirkje Mariastraat/2e Daalsedijk naast parkeermeter zijkant woning Dirkje Mariastraat 30.

 • Hoek Esdoornstraat/Violenstraat, achter de parkeerautomaat, naast het fietsenrek zijkant woning Esdoornstraat 35.

 • Hoek Tiendstraat/Kerkweg op stoep tussen de uitrit en de twee oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen zijkant woning Tiendstraat 32

 • Hoek Herenweg/Otterstraat op stoep naast de twee laadplekken voor elektrische voertuigen voor woning Herenweg 6

 • Hoek 1e Daalsedijk/Berkstraat, op de verbreding van de stoep aan het einde van de strook met parkeervakken, ter hoogte van 1e Daalsedijk 113

 • Op de hoek van de Marconistraat en de Swammerdamstraat, op het brede gedeelte van de stoep bij lantaarnpaal naast Swammerdamstraat 32

 • Op het verbrede gedeelte van de stoep aan einde strook met parkeervakken tegenover Egelantierstraat 27

 • Hoek Hubert Duyfhuysstraat/Hermannus Elconiusstraat op de stoep tegenover 6

03 Wijk - Overvecht

 • Op de stoep waar de verhoogde 'uitrit' van de Vitóriadreef overgaat in de Campinasdreef tegenover Vitóriadreef 4

04 Wijk Utrecht- Noordoost:

 • Hoek Melis Stokestraat/Gijsbrecht van Walenborchstraat zijkant woning Melis Stokestraat 13.

 • Driesprong Melis Stokestraat/Burmanstraat op stoep bij elektriciteitskastje.

 • Hoek Gerard Noodstraat/Willem Arntszkade to Gerard Noodstraat 1 aan de stoeprand.

 • Hoek Van der Mondestraat/Thomas van Nijkerckenstraat to Van der Mondestraat 117.

 • Hoek Bouwstraat/Obrechtstraat zijkant woning Bouwstraat 16.

 • Hoek Goedestraat 137/Bollenhofsestraat 41 in verlengde van parkeerplaats.

 • Hoek Klaverstraat/Bollenhofsestraat tussen plantenbakken en parkeerplaats to Klaverstraat 85.

 • Bouwstraat naast de paaltjes zijkant woning op Bekkerstraat 45.

 • Hoek Nieuwe Koekoekstraat/Van 's-Gravesandestraat tegenover Nieuwe Koekoekstraat 135 tussen parkeermeter en parkeerplaats.

 • Hoek Koekoeksplein/Havikstraat to Koekoeksplein 8BIS naast heg.

 • Naast fietsenrekken to Nieuwe Koekoekstraat 15.

 • Hoek Kwartelstraat/Grietstraat naast parkeerplaats zijkant woning Kwartelstraat 60.

 • Hoek Lippizanerstraat/Bentheimerstraat zijde Lippizanerstraat 19.

 • Hoek Zwartbontstraat/Oldenburgerstraat zijde Zwartbontstraat 19.

 • Hoek Lippizanerstraat/Haflingerstraat, op de stoep achter het plantsoentje ter hoogte van Lippizanerstraat 49 zijde appartementsgebouw.

 • Hoek Zandhofsestraat/Bekkerstraat op stoep naast stenen balken zijde Bekkerstraat 93.

 • Hoek Gerard Noodtstraat/Willem Arntszkade op stoep ter hoogte van drempel to Gerard Noodtstraat 1.

05 Wijk Utrecht-Oost:

 • Hoek Van Alphenplein/Vlietstraat to Van Alphenplein 2 naast parkeermeter.

 • Hoek Bankstraat/Beukstraat zijde Bankstraat 80 naast witte paaltjes.

 • Hoek A.R. Falckstraat/Prinsenstraat zijde A.R. Falckstraat 8 tussen bloembak en steen.

 • Pleintje hoek Kweekstraat 1/Bloemstraat naast parkeerplaats in verlengde van de Kweekstraat.

 • Hoek Schoolplein/Parkstraat naast paaltjes ter hoogte van Schoolplein 5A/5B.

 • Hoek Van Lidth de Jeudestraat/Mulderstraat naast betonnen paaltjes ter hoogte woning Van Lidth de Jeudestraat 28.

 • Stoep voor Sweelinckstraat 2 bij parkeermeter en bloembak.

 • Hoek Maliestraat/Monseigneur van de Weteringstraat zijde Maliestraat 19.

 • Hoek Hobbemastraat/Jacob van Ruisdaelstraat op de verbreding van de stoep bij paaltjes zijkant Hobbemastraat 41

 • Hoek Jacob van Ruisdaelstraat/Hendrick de Keyserstraat op de stoep aan einde strook met parkeervakken zijkant woning Jacob van Ruisdaelstaat 14

 • Hoek Frans Halssstraat/Gerard Doustraat zijde Frans Halsstraat 69 op de stoep langs de paaltjes bij boom.

06 Wijk Binnenstad:

 • Hoek Schroeder van der Kolkstraat/Justus van Effenstraat to Schroeder van der Kolkstraat 7.

 • Hoek Arthur van Schendelstraat/Albert Verweystraat ter hoogte van Arthur van Schendelstraat 39.

 • Pelmolenweg naast zijgevel Kockstraat 16.

07 Wijk Utrecht-Zuid:

 • Inrit naar Puntdraadhof tegenover Draadnagelweg 22, rechterzijde naast haag.

 • Hoek Julianaweg/Karperstraat to Julianaweg 98, naast fietstrommel.

 • Hoek Verlengde Hoogravenseweg/Brasemstraat op stoep zijkant woning Verlengde Hoogravenseweg 127.

 • Hoek Prinses Beatrixplein/Van Lippe Biesterfeldstraat zijkant woning Prinses Beatrixplein 1.

 • Hoek Burgemeester Smitsstraat/Julianaweg op de achter de strook met parkeerplaatsen zijkant Burgemeester Smitsstraat 14.

08 Wijk Utrecht-Zuidwest:

 • Hoek Bolksbeekstraat/Jekerstraat to 73 naast paaltjes.

 • Hoek Zuiderzeestraat/Merwedekade to Zuiderzeestraat 28.

 • Stoep Volkerakstraat naast paaltjes in verlengde van parkeerplaats zijkant woning Wielingenplein 1.

 • Hoek Lingestraat/Amstelstraat to Lingestraat 1.

 • Op de stoep Voorsterbeeklaan bij ingang van de parkeergarage, bij de lage betonnen paaltjes, ter hoogte van Voorsterbeeklaan 202

 • Hoek Amaliastraat/Amaliadwarsstraat op de stoep ter hoogte van Amaliastraat 96

 • Hoek Stalpaert van der Wielenstraat/Reviuskade zijde Stalpaert van der Wielenstraat 4 langs de paaltjes bij de boom

 • Hoek Spuistraat/Geleenstraat op de stoep bij de zwarte paaltjes zijde Spuistraat 46.

 • Berkelstraat to 155 aan overzijde straat, op trottoir naast groenstrook en parkeerplaats.

09 Wijk Leidsche Rijn:

 • Hoek Roomappelstraat/Shipovalaan, in de bocht op het verbrede gedeelte van de stoep.

 • Hoek Shipovalaan/Zoete Viburnumstraat zijde Zoete Viburnumstraat 19.

 • Op stoep parkeerstrook bij plantenperk to Professor Jan Bronnerlaan 173A.

 • Hoek Kardemomweg/Ketjapweg zijde Kardemomweg 23, tussen verhoogde plantsoentje en paaltje.

 • Derde Oosterparklaan middenberm naast parkeerplaats to Derde Oosterparklaan 29.

 • Hoek Rietsuikerweg/Palmsuikerweg zijde Rietsuikerweg 94.

 • Hoek Parijsboulevard/Hof van Bern naast de fietsnietjes zijkant winkelpand Hof van Bern 10.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 21 juni 2021.

Artikel 3 werkingsduur

Dit aanwijzingsbesluit geldt t/m 31 december 2023 en kan worden ingetrokken wanneer de verleende concessie voor het plaatsen van bakfietsen eerder wordt beëindigd.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit plaatsen elektrische bakfietsen gemeente Utrecht.

Ondertekening

Namens het college van B&W, 21 juni 2021

Jeroen Gosse

Senior Programmamanager Mobiliteit

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Bent u direct belanghebbende ?Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar . U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het College van Burgemeester en Wethoudersvan gemeente Utrecht. Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de datum van bekendmaking van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

- een volmacht, als u het bezwaarschrift namens iemand anders indient.

Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek betaalt u griffierecht.