Regeling vervallen per 31-12-2021

Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe;

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021 en vervalt op 31 december 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 1 juni 2021

Kenmerk 5.7/2021000964

Uitgegeven: 24 juni 2021

Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2021 voor de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe bedraagt:

 • a.

  voor het thema ‘leefbaarheid en bereikbaarheid’ : € 904.305,--;

 • b.

  voor het thema wonen : € 250.000,--;

 • c.

  voor het thema ‘armoede en laaggeletterdheid’ : € 635.500,--;

 • d.

  voor het thema ‘gezondheid en vitaliteit’ : € 194.919,--;

 • e.

  voor het thema ‘iedereen doet mee (inclusie)’ : € 547.440,--;

 • f.

  voor het thema ‘onderwijskwaliteit en gelijke kansen’ : € 76.195,--.

Artikel 2

Aanvragen voor het jaar 2021 kunnen in de periode van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021 worden ingediend.

Ondertekening