Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard)

Geldend van 25-06-2021 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard)
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2021 01-01-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

01-06-2021

gmb-2021-199027

RB2021032