Regeling vervallen per 02-06-2023

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2021

Geldend van 26-04-2022 t/m 01-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Zwolle 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-23679 exb-2022-23680 exb-2022-37948 exb-2022-37949

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat mag wel en niet in Zwolle. Welke regels gelden er met betrekking tot de veiligheid en orde binnen de openbare ruimten ?

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle 2021

Beleidsregel gevel- en handelsreclame 2019 - vergunningplichtige reclame

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2022 02-06-2023 wijziging artikel 4.15 lid b

19-04-2022

gmb-2022-184576

rb 2022-04.19
10-03-2022 26-04-2022 nieuw hoofdstuk 3

17-01-2022

gmb-2022-92000

rb 2022-01.17
01-07-2021 10-03-2022 nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2021-198778

rb 2021-05.25