GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN BIJ DE GEMEENTE ARNHEM

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN BIJ DE GEMEENTE ARNHEM
Citeertitel Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Arnhem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp gedragscode
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Ambtenarenwet 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2021-198702

420451