Kwaliteitscriteria 2.2 en Handreiking bij Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geldend van 22-06-2021 t/m heden

Intitulé

Kwaliteitscriteria 2.2 en Handreiking bij Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 5.4, lid 1, en artikel 5.5 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en artikel 5 van de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving;

overwegende dat de Kwaliteitscriteria 2.2 een actualisatie betreft van de huidige Kwaliteitscriteria 2.1;

BESLUITEN:

De Kwaliteitscriteria 2.2 en de Handreiking bij de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 1 juni 2021

Kenmerk 4.9/2021000970

Uitgegeven: 21 juni 2021

Ondertekening