Besluit van de burgemeester van Bronckhorst tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Apeldoorn voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Geldend van 22-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van Bronckhorst tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Apeldoorn voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
Citeertitel Besluit van de burgemeester van Bronckhorst tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Apeldoorn voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
  4. artikel 58u, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid
  5. artikel 58v van de Wet publieke gezondheid
  6. artikel 64a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2021 Nieuwe regeling

15-06-2021

gmb-2021-195221

Onbekend.