Mandaatbesluit toezichthouder andere gemeente quarantaineplicht

Geldend van 21-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit toezichthouder andere gemeente quarantaineplicht
Citeertitel Mandaatbesluit toezichthouder andere gemeente quarantaineplicht
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-36527

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-04-01
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-135.html
  3. artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
  4. artikel 58u van de Wet publieke gezondheid
  5. artikel 58v van de Wet publieke gezondheid
  6. artikel 64a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
  7. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-29386.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2021 Nieuwe regeling

04-06-2021

gmb-2021-194477

Onbekend.