Besluit van de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders in de regio Kennemerland

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders in de regio Kennemerland
Citeertitel Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 174 van de Gemeentewet
  2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2021 nieuwe regeling

09-06-2021

gmb-2021-190333

Onbekend.